Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü

Zonguldak  Sağlık Müdürlüğü

T.C Sağlık bakanlığına bağlı olan kuruluşun müdürlük görevini Dr. Bilal cin yürütmektedir ve yardımcılıklarını Dr. Emin Palancı ile Dr. Recep Genç üstlenmektedir. İl sağlık müdürleri ilde bakanın temsilcisi, valinin sağlık danışmanıdır. Bağlı olduğu kuruluşların taşra teşkilatlarınca sunulan hizmetlerin bakanlık politikalarına uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetler. Müdürlüğe bağlı toplam 8 tane üst düzey personel bulunmaktadır. Sağlık müdürlüğü e-devlet sisteminde de hizmet vermektedir. Zonguldak il sağlık müdürlüğü binası yayla mahallesi Ömer Karahasan sokağında bulunmaktadır.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Personel Listesi

Müdürlüğün genel görevleri; hizmet bütünlüğü için koordinasyon sağlamak, özel sağlık kuruluşlarını denetlemek, sağlık denetimlerini yürütmek ve sağlık istatistikleri toplamaktır. Müdürlükler tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarına gerekli yaptırımı uygulamaktadır. Olası bir afet ve acil durumda, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini doğrudan yürütmektedir. İldeki bütün sağlık teşkilatlarının yönetimini vali adına üstlenmektedir. Müdürlükler, sağlık hizmetlerinin daha verimli, etkili, etkin ve hakkıyla yürütülmesi açısından önemli bir yere sahiptir. İl sağlık müdürlüğünün verdiği en önemli hizmet aile hekimliği hizmetidir.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Adresi

Aile hekimliği hizmetiyle kişiler kendi oturduğu semtlerde sağlık hizmeti alabilmektedir. Bunun yürütmesini sağlık müdürlüğü yaparken denetimini T.C sağlık bakanlığı yapmaktadır.Müdürlük, halkı bilinçlendirme adına çalışmalar yapmaktadır. Bunlardan bazıları obeziteye dikkat çekmek, aile hekimliğini tanıtmak ve önemini anlatmaktır.  İl sağlık müdürlüğünün yönettiği diğer faaliyetler; hasta hakları biriminin yönetimi, hasta memnuniyeti anketleri, hekimlik ve evde sağlık hizmetleridir.
Related posts

One thought on “Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü

  1. ÇAKIR DEVECİ

    zonguldak dispanserinde nöbetçi olarak görev yapan DT.AYŞE ESRA ERBAYCU hanıma ve ekibine, gecenin geç saatinde güleryüzle karşılayıp gerekli uyarıları ve tetkiki yapıp uzman eliyle ağrıyan dişimden kurtadığı için ve ZONGULADAKTA göreve başaladığından beri sağlık konusunda(acil ve poliklinik vb) hiçbir gevşekliğe müsade etmeyen SN.İL SAĞLIK MÜDÜRÜMÜZ DR.BİLAL CİN’E çok çok teşekkür ediyorum..

Leave a Comment